Thời sự - Chính trị

Kiểm toán Nhà nước khu vực II triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 

11:12, 19/03/2021
Sáng 19/3, Kiểm toán  Nhà nước (KTNN) khu vực 2  tổ chức HN triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Tính đến ngày 31/12/2020, Kiểm toán Nhà nước(KTNN) khu vực II đã kết thúc và phát hành báo cáo kiểm toán của 09/09 cuộc kiểm toán. Tổng kiến nghị xử lý tài chính trên 1.300 tỷ đồng. Kết quả kiểm toán đã giúp các đơn vị được kiểm toán hoàn thiện công tác quản lý tài chính ngân sách, đưa công tác quản lý tài chính, kế toán vào nền nếp, góp phần tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý tài chính ngân sách. Đồng thời, giúp Hội đồng nhân dân các cấp có thông tin tin cậy để thực hiện giám sát công tác quản lý tài chính ngân sách ở địa phương.. 

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021, KTNN khu vực II xây dựng kế hoạch10 cuộc kiểm toán, trong đó 05 cuộc kiểm toán ngân sách địa phương và 02 cuộc kiểm toán theo chuyên đề và 03 cuộc kiểm toán về hoạt động xây dựng đầu tư dự án. 

 
Trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với những thành tích xuất sắc trong năm 2020, KTNN khu vực 2 được KTNN tặng cờ thi đua; 3 cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cấp ngành. Tổng KTNN tặng bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020; đoàn kiểm toán Ngân sách địa phương 2019 tỉnh Nghệ An đạt chất lượng vàng.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và chuyên môn cũng đã được KTNN  khu vực 2 khen thưởng.

 Thanh Hà

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện