Thời sự - Chính trị

Nghệ An có 5 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

14:23, 04/03/2021
Ngày 3/3, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 64 về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Nghị quyết, tổng số đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 của cả nước là 184.  Riêng đối với tỉnh Nghệ An, số đơn vị bầu cử là 5 và số đại biểu Quốc hội được bầu là 13. Trong đó có 3 đơn vị, mỗi đơn vị được bầu 3 đại biểu và 2 đơn vị, mỗi đơn vị được bầu 2 đại biểu.

Cụ thể đơn vị số 1 gồm các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con  Cuông, Anh Sơn và Đô Lương với số đại biểu được bầu là 2.

5 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại Nghệ An.

Đơn vị số 2 gồm Thị xã Thái Hòa và các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ với số đại biểu được bầu là 3. Đơn vị số 3 gồm Thị xã Hoàng Mai và các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu với số đại biểu được bầu là 3. Đơn vị số 4 gồm TP Vinh và các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên với số đại biểu được bầu là 3. Đơn vị số 5 gồm Thị xã Cửa Lò và các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc với số đại biểu được bầu là 2. 

Mai Hương 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện