Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cơ cấu đại biểu Quốc hội hiện nay so với dự kiến khóa mới

08:35, 04/03/2021
So với khóa XIV, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV dự kiến giảm số lượng ở các cơ quan Chính phủ để tăng đại biểu hoạt động chuyên trách.
 

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm