Thời sự - Chính trị

Nguyên tắc phổ thông trong bầu cử

09:24, 17/03/2021
Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử?

Trả lời: Nguyên tắc bầu cử phổ thông là một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ bầu cử.

 Mọi công dân luôn được tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình.
Mọi công dân luôn được tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Theo nguyên tắc này, mọi công dân, không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật (trừ những người bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự). Nguyên tắc này thể hiện tính công khai, dân chủ rộng rãi, đòi hỏi sự bảo đảm để công dân thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của mình.

 

NTV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện