Thời sự - Chính trị

Quy định về thành lập Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu riêng

11:17, 13/04/2021
Hỏi: Việc thành lập Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu riêng khác được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Ngoài đơn vị vũ trang nhân dân, tại các khu vực bỏ phiếu riêng khác như: bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ 50 cử tri trở lên hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện, trại tạm giam (quy định tại điểm b và điểm c khoản 3 Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân) thì việc thành lập Tổ bầu cử vẫn do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện như đối với các khu vực bỏ phiếu thông thường khác.

 

NTV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện