Thời sự - Chính trị

Tiếp tục cưỡng chế các hộ dân nằm trong giải phân cách Đại lộ Vinh - Cửa Lò

12:27, 04/04/2021
Sau khi Đại lộ Vinh - Cửa Lò thông tuyến vệt 9m hai bên, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo thành phố Vinh giải phóng nhanh những hộ dân nằm trong giải phân cách tuyến đường này.

Theo thống kê, hiện đang còn 61 hộ dân nằm trong giải phân cách vẫn chưa thực hiện di dời.

Tiếp tục cưỡng chế các hộ dân nằm trong giải phân cách Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

UBND thành phố Vinh đang giao Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương phối hợp với UBND các xã Nghi Phú, Nghi Đức tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, đồng thời lập hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không chấp hành quyết định giải phóng mặt bằng để xử lý theo quy định./.

Nguyễn Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện