Thời sự - Chính trị

[Infographic] Tiểu sử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII Phạm Tuấn Vinh

16:07, 28/05/2021

Tiểu sử và quá trình công tác của Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII Phạm Tuấn Vinh.

 

 

NTV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện