Thời sự - Chính trị

Nghệ An: 184/207 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu 100 %

20:47, 21/05/2021
Ngày 21/5, gần 43 nghìn cử tri tại 207 khu vực bỏ phiếu thuộc địa bàn 4 huyện miền núi của tỉnh Nghệ An đã tiến hành bầu cử sớm. Tính đến 19 h tối 21/5, trong 207 khu vực bỏ phiếu sớm có 184 khu vực có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100 %.

Theo đó, huyện Kỳ Sơn có 156 khu vực bỏ phiếu, Tương Dương có 30  khu vực; Con Cuông có 11 khu vực, Quế Phong có 10 khu vực.  Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, tại các điểm bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc và chặt chẽ.  Tuy nhiên, vẫn còn một số bản của huyện Kỳ Sơn sóng điện thoại không ổn định, việc cập nhật thông tin hai chiều phục vụ công tác tổng hợp nội dung bầu cử gặp khó khăn. 

Thực hiện nghi lễ chào cờ khai mạc bầu cử tại vùng cao Tương Dương.

Tình hình an ninh trật tự địa bàn được đảm bảo, không xẩy ra vấn đề và điểm nóng nào liên quan đến công tác bầu cử. Tính đến 19 h tối 21/5, trong 207 khu vực bỏ phiếu sớm toàn tỉnh có 184 khu vực có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100 %, trong đó Kỳ Sơn có 140/156 khu vực; Con Cuông có  11/11 khu vực; Tương Dương có 24/30 khu vực; Quế Phong 9/10 khu vực. Theo đó, tỷ lệ cử tri đi bầu cử sớm tại Con Cuông đạt 100 %; Quế Phong đạt 99,76%; Tương Dương đạt 99,65 %;  Kỳ Sơn đạt 99,48%.

Mai Hương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện