Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đồng chí Thái Thanh Quý được bầu làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khóa XV

21:05, 19/07/2021
Ngày 19/7, ngay sau phiên họp trù bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, thực hiện chỉ định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, triệu tập viên Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì họp Đoàn phiên đầu tiên để thực hiện quy trình bầu các chức danh Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Công văn số 1244/CVNS/BTCTW ngày 19/7/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn quy trình giới thiệu nhân sự Trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố và quy trình giới thiệu Trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Nghệ An của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận thống nhất giới thiệu bầu Trưởng, Phó Đoàn để kịp thời ổn định tổ chức Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Nghệ An bước vào kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV từ ngày 20/7 đến ngày 01/8/2021.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, thông qua hình thức bỏ phiếu kín Đoàn đã bầu đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng Đoàn; bầu đồng chí Thái Thị An Chung, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An làm Phó trưởng Đoàn;

Đồng thời, Đoàn cũng đã thống nhất phân công đồng chí Trần Nhật Minh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh làm Đại biểu Quốc hội chuyên trách tại địa phương.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Thái Thanh Quý giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn tất các văn bản theo quy định trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khóa XV.

Cùng với đó, đồng chí Thái Thanh Quý cũng yêu cầu Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh sớm tham mưu ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Đoàn; xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khóa XV./.

Xuân Hướng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm