Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

15:16, 14/09/2021
UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn số 6723/UBND-VX gửi các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 12/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3327/QĐ-UBND về việc chuyển trạng thái và điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVD - 19 tại thành phố Vinh và một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, dịch COVID - 19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng, dẫn đến tái bùng phát dịch COVID - 19 trên địa bàn. 

Để sớm khống chế dịch COVID - 19, đưa cuộc sống nhân dân và phát triển sản xuất - kinh doanh ở trạng thái bình thường mới, UBND tỉnh giao: Sở Y tế, các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo, hướng dẫn... các cơ quan, đơn vị, các địa phương:

Tiếp tục tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 (đối với các địa bàn đang áp dụng tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ); Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 (đối với các địa bàn đang áp dụng tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ) và Hướng dẫn về phòng chống dịch Covid - 19 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid - 19, Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thực hiện và nêu gương trong công tác phòng chống dịch COVID - 19 tại công sở và địa bàn cư trú. Thực hiện nghiêm túc “5K”, không tham gia lưu thông, không đến các địa điểm đông người khi không có nhiệm vụ hoặc công việc cần thiết; thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID - 19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Y tế và quy định của UBND tỉnh, địa phương...

UBND tỉnh đề nghị Cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên đôn đốc, thành lập các đoàn kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn.

PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm