Thời sự - Chính trị

Ban Kinh tế Ngân sách thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết  trình kỳ họp HĐND tỉnh khóa 18 

20:30, 11/10/2021
Chiều 10/11,  Ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp để thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết  trình Kỳ họp đột xuất HĐND tỉnh khóa 18.

Tham dự có  các đồng chí UV BTV tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa  Hiếu -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn  Như  Khôi - Phó chủ tịch HĐND tỉnh. 

Toàn cảnh cuộc họp.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thẩm tra các  tờ trình và dự thảo Nghị quyết: Dự thảo Nghị quyết quy định 1 số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TX Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An giai đoạn 2022-2025; Dự thảo nghị quyết  về chủ trương đầu tư và điều chỉnh  đầu tư dự án xây dựng Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2,  Dự án đường giao thông  nối Vinh Cửa Lò giai đoạn 2; Dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2021; Dự thảo nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích  sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu đã thống nhất cao với các nội dung tờ trình và dự thảo Nghị quyết; đồng thời đề nghị  các sở, ngành  bổ sung, làm rõ thêm một số quy định; nguồn vốn cân đối bổ sung điều chỉnh các dự án cần sát với  ngân sách cân đối địa phương. Riêng  về nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Sở NN&PTNT cần bổ sung thêm các tài liệu liên quan đến các điều kiện chuyển đổi cũng như  các thông tin liên quan đến  đánh giá tác động môi trường… 

đồng chí Cao Tiến Trung -  Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Cao Tiến Trung -  Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và quyết định.

 

Thu Vinh - Quốc Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện