Thời sự - Chính trị

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

10:27, 30/11/2021
Ngày 26/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã để nghe và cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tham dự có các đồng chí thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch và Lãnh đạo các Sở ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Sau khi nghe đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua; Một số giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu triển khai trong thời gian tới; Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Lãnh đạo các địa phương; đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 kết luận như sau:

Thời gian qua, các cấp, ngành và các địa phương đã thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đã tiến hành công bố cấp độ dịch đến cấp xã, xóm; khoanh vùng nhỏ nhất, hẹp nhất để thực hiện đồng thời công tác phòng, chống dịch gắn với thực hiện khôi phục, phát triển kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mở cửa và thực hiện kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” tình hình dịch trên địa bàn đang có nhiều diễn biến phức tạp, bất thường tại nhiều địa phương và khó kiểm soát hơn các đợt dịch trước; số lượng ca nhiễm từ khi áp dụng Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh tăng nhanh.

Để tiếp tục kiềm chế, đẩy lùi dịch COVID-19 đồng thời mở cửa, thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, toàn diện, quyết liệt công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh, Trung tâm Chỉ huy và triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành, thị

. - Căn cứ vào thực tế tình hình dịch, căn cứ Kế hoạch số 598/KH-UBND ngày 21/10/2021 và Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh cập nhật các phương án, kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh cụ thể trên địa bàn, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới với phương châm 4 tại chỗ; phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương, không ban hành các quy định vượt quá quy định của cấp trên. Chủ động nhận định để phân vùng nguy cơ theo mức độ và có các giải pháp phù hợp trong phòng chống dịch (cách ly xã hội, cách ly y tế, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm,...); Tuyệt đối tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh.

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát di biến động dân cư, nhất là những người trở về từ vùng cấp độ dịch 3 và 4; thường xuyên kiểm tra, giám sát các trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn, không để người dân tự ý rời khỏi vị trí cách ly; thường xuyên kiểm tra, giám sát theo dõi sức khỏe và động viên người dân yên tâm tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường vai trò của Tổ COVID cộng đồng.

- Các địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch thành lập Trạm Y tế lưu động, hình thành các Tổ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 để chủ động thích ứng với diễn biến của dịch trong giai đoạn hiện nay.

- Phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm chủng nhanh, kịp thời, an toàn và đảm bảo phòng, chống dịch theo quy mô phân bổ vắc-xin. Các địa phương làm rõ lý do khi phân bổ không triển khai tiêm hoặc trả lại vắc xin; tiếp tục vận động, thuyết phục người dân tiêm vắc xin; cập nhật đúng, đủ số lượng, đối tượng tiêm vắc xin để phân bổ vắc xin phù hợp.

- Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các địa điểm tập trung đông người, các khu dịch vụ, các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe... yêu cầu thực hiện nghiêm khai báo thông tin trên trang antoancovid.vn.

- Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người dân và tiếp tục rà soát, đề xuất ban hành bổ sung các chính sách hỗ trợ đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch và người dân.

- Đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện 5K, không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ quan, xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch. Khuyến khích người dân thường xuyên tự đi xét nghiệm để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

2. Sở Y tế

- Chỉ đạo, phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Kế hoạch Trạm Y tế lưu động, hình thành các Tổ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại các địa phương.

- Khẩn trương triển khai Hướng dẫn tạm thời về cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, hiệu quả và chịu sự giám sát của cộng đồng.

- Xây dựng phương án thí điểm điều trị F0 không có triệu chứng, triệu chứng nhẹ, tiêm đủ 2 mũi vắc xin, đảm bảo các điều kiện... tại nhà, ở một số địa phương.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan triển khai đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu cách ly tập trung, tránh nhiễm chéo trong khu cách ly; kiểm tra, giám sát các trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn.

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng đúng yêu cầu, kế hoạch cho các độ tuổi, nhất là độ tuổi trẻ em 12-17 tuổi.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch, công tác tiêm chủng, hướng dẫn, nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục những bất cập trong triển khai công tác phòng chống dịch tại các đơn vị, địa phương.

3. Công an tỉnh: Tăng cường công tác quản lý di biến động dân cư trên địa bàn, đặc biệt là người dân trở về từ các địa phương có dịch trên cả nước; phối hợp với các ngành và địa phương quản lý chặt chẽ các khu vực điều trị F0, khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì phối hợp các địa phương tiếp tục rà soát, chỉ đạo triển khai các phương án tổ chức dạy học phù hợp điều kiện cụ thể, bảo đảm tối đa an toàn phòng, chống dịch trong trường học, nơi nào tổ chức học trực tiếp thì đảm bảo an toàn tối đa cho giáo viên và học sinh. Tuyên truyền phối hợp với gia đình trong công tác phòng chống dịch.

- Phối hợp với ngành Y tế, các cơ sở y tế tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng, chống Covid-19 cho học sinh từ 12 - 17 tuổi an toàn, hiệu quả.

5. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên trong phòng chống dịch, kinh phí thiết lập khu điều trị bệnh nhân nặng trên địa bàn. Hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án đảm bảo kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch trong thời gian tới.

6. Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam:

- Có kịch bản, kế hoạch ứng phó với các tình huống dịch bệnh khác nhau trong các khu công nghiệp, nhà máy.

- Tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn, quản lý, giám sát việc triển khai phòng chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế; yêu cầu các doanh nghiệp không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch phải tạm dừng hoạt động và tổ chức ngay việc xét nghiệm sàng lọc đối người lao động làm việc tại các khu vực có nguy cơ cao.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Du lịch sẵn sàng các địa điểm cách ly cho các tình huống cần cách ly đối tượng công nhân tại các khu công nghiệp.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác truyền thông kịp thời, bảo đảm thông tin thống nhất chính xác với nhiều hình thức, đa phương tiện nhằm nâng cao ý thức của người dân; đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện 5K, không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ quan; tuyên truyền “Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”.

8. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Kịp thời báo cáo, tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

9. Đối với một số kiến nghị, đề xuất:

- Đối với đề nghị gỡ các chốt kiểm soát dịch: thống nhất với đề xuất của Hưng Nguyên và các địa phương; Giao Công an tỉnh, các sở, ngành và địa phương liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết dừng hoạt động các chốt kiểm soát đối với công dân và phương tiện qua địa bàn tỉnh.

- Đối với một số đề xuất về hỗ trợ vật tư, kinh phí của một số địa phương, căn cứ tình hình của địa phương, xem xét khả năng cụ thể Sở Tài chính nghiên cứu, cân đối và trình UBND tỉnh xem xét, bố trí.

- Đối với đề xuất bố trí kinh phí cho 02 Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân nặng, Sở Tài chính xem xét bố trí thêm nguồn kinh phí để triển khai.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện