Thời sự - Chính trị

Hướng dẫn tạm thời của UBND tỉnh Nghệ An về cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19

17:23, 29/11/2021

Ngày 29/11, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4583/QĐ-UBND về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện