Thời sự - Chính trị

Ký kết quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh

17:28, 22/11/2021
Chiều 22/11, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì buổi lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
Các đồng chí: Phó Trưởng Đoàn ĐBQH; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ký Quy chế phối hợp công tác. 

Theo chương trình ký kết có 6 nội dung phối hợp giữa 3 cơ quan gồm: phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật; trong hoạt động tiếp xúc cử tri; phối hợp trong công tác tiếp dân, xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động giám sát; trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phối hợp trong công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp cũng như tham gia các kỳ họp, phiên họp và chế độ thông tin.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ ký kết. 
 

Nguyên tắc và mục tiêu phối hợp nhằm góp phần củng cố và xây dựng chính quyền vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 3 cơ quan. 

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết. 

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý lưu ý: việc thực hiện các nội dung ký kết trong nhiệm kỳ cần có sự vận dụng sáng tạo, đổi mới và thiết thực. Đặc biệt, phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Đơn cử như cách tiếp xúc cử tri cũng cần có nhiều đổi mới.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết.

Ngoài tiếp xúc truyền thống cũng cần mở ra các phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin như: từng đại biểu tương tác với nhóm cử tri hoặc tương tác theo từng khu vực. Việc ứng dụng công nghệ thông tin càng phải được ứng dụng triệt để trong công tác tiếp dân, xử lý kiến nghị của cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác giám sát.
 


 

Xuân Hướng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện