Thời sự - Chính trị

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Yên Thành

17:17, 21/11/2021
Sáng 21/11, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã về tiếp xúc với cử tri 2 xã Tân Thành và Thịnh Thành, huyện Yên Thành. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri cử tri ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời phản ánh một số vấn đề cử tri quan tâm như: Cơ chế hỗ trợ cho người lao động mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid -19 chưa công bằng giữa các đối tượng; Tuyến Tỉnh lộ 538E từ Quốc lộ 48 qua xã Tân Thành xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân; Nhà nước cần xem xét hạ giá điện bậc thang; Việc sử dụng đất theo Nghị định 64 có nhiều bất cập, chưa công bằng cho người dân.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị.
Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị.

Cử tri xã Thịnh Thành còn kiến nghị HĐND tỉnh và huyện 5 nhóm ý kiến gồm: quan tâm chế độ cho đội ngũ cán bộ xóm, thôn bản, cán bộ bán chuyên trách xã; hạ tầng lưới điện, đường giao thông thuộc tuyến tỉnh lộ, huyện lộ; kênh mương thủy lợi nội đồng, hồ đập xuống cấp chưa được đầu tư sửa chữa; nhà nước cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý và giám sát việc kinh doanh xăng, khí đốt, giống, vật tư phân bón và thuốc BVTV và công tác phòng chống tham nhũng....

Tại buổi tiếp xúc, cử tri cử tri ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời phản ánh một số vấn đề cử tri quan tâm như: Cơ chế hỗ trợ cho người lao động mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid -19 chưa công bằng giữa các đối tượng; Tuyến Tỉnh lộ 538E từ Quốc lộ 48 qua xã Tân Thành xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân; Nhà nước cần xem xét hạ giá điện bậc thang; Việc sử dụng đất theo Nghị định 64 có nhiều bất cập, chưa công bằng cho người dân. 
Cử tri xã Thịnh Thành còn kiến nghị lên HĐND tỉnh và huyện 5 nhóm ý kiến gồm: quan tâm chế độ cho đội ngũ cán bộ xóm, thôn bản, cán bộ bán chuyên trách xã; hạ tầng lưới điện, đường giao thuộc tuyến tỉnh lộ, huyện lộ; kênh mương thủy lợi nội đồng, hồ đập xuống cấp chưa được đầu tư sửa chữa; nhà nước cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý và giám sát việc kinh doanh xăng, khí đốt, giống, vật tư phân bón và thuốc BVTV và công tác phòng chống tham nhũng.v.v.
Phát biểu tại buổi tiế xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và HĐND huyện đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền, tiếp thu các những ý kiến vượt thẩm quyền để trình lên kỳ họp HĐND tỉnh và các cấp, ngành giải quyết để sớm phản hồi với cử tri.
Ông Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - thay mặt đoàn, giải trình trước cử tri một số vấn đề thuộc thẩm quyền. 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và HĐND huyện đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền, tiếp thu các những ý kiến vượt thẩm quyền để trình lên kỳ họp HĐND tỉnh và các cấp, ngành giải quyết để sớm phản hồi với cử tri.

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện