Thời sự - Chính trị

Thiết lập cách ly y tế trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu

09:22, 09/11/2021
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 4213, 4214, thiết lập cách ly y tế trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu.

Tại huyện Nghi Lộc, UBND tỉnh quyết định cách ly y tế cụm dân cư xóm 6 và xóm 7, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 17h00 ngày 08/11/2021.

Tại huyện Quỳnh Lưu, UBND tỉnh quyết định cách ly y tế 122 hộ thuộc xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cụ thể:

- 30 hộ thuộc Tổ tự quản số 5 của thôn 12, xã Quỳnh Tân;

- 52 hộ thuộc Tổ tự quản số 2, 20 hộ thuộc Tổ tự quản số 5 và 6 của thôn 3, xã Quỳnh Tân;

- 20 hộ thuộc Tổ tự quản số 2, 17 hộ thuộc Tổ tự quản số 3, 14 hộ thuộc Tổ tự quản số 1 của thôn 14, xã Quỳnh Tân;

- 14 hộ thuộc Tổ tự quản số 6, 8 hộ thuộc Tổ tự quản số 1 của thôn 13, xã Quỳnh Tân;

- 6 hộ thuộc Tổ tự quản số 4 của thôn 9, xã Quỳnh Tân.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ 21h ngày 08/11/2021.

 
 

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện