Thời sự - Chính trị

Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

11:04, 18/11/2021
Sáng 18/11/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo.

 

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát biểu tại cuộc họp.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện