Bí thư Tỉnh uỷ: Việc đánh giá các chương trình, đề án phải được thực hiện một cách toàn diện

14:55, 23/03/2022
Sáng 23/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh, BTV Tỉnh ủy tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 3 để nghe và cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tinh ủy báo cáo một số điểm mới trong quy trình xây dựng, ban hành các chương trình, đề án thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ả
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo một số điểm mới trong quy trình xây dựng, ban hành các chương trình, đề án thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến sau 1 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Cách làm của tỉnh lần này đã có sự đổi mới khi vừa xây dựng chương trình hành động đồng thời bàn luôn các đề án, chương trình, nội dung của Nhà nước, khối Đảng, khối Mặt trận Tổ quốc để cụ thể hóa.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc họp.
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, các ý kiến đánh giá, sau 1 năm triển khai thực hiện vẫn có sự bị động ở một số nội dung, chương trình, đề án và chất lượng là vấn đề đang đặt ra. Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dẫn chứng: Có nội dung phải đưa ra, nhiều chương trình đã phải lùi lại và đặc biệt là phải bổ sung khá nhiều (có đến 15 nội dung). Điều này phản ánh quá trình xây dựng nội dung chương trình hành động chưa quán xuyến và lường hết được các tình huống thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu kết luận.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu kết luận nội dung này.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu trong thời gian tới, các chương trình, đề án, nhất là 6 nhóm nội dung trong chương trình, đề án trọng tâm phải được tổ chức cho Ban thường vụ, Ban chấp hành nghe, đóng góp ý kiến theo chuyên đề.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy, việc đánh giá các chương trình, đề án phải được thực hiện một cách toàn diện, không chỉ đánh giá riêng phát triển kinh tế, xã hội, QPAN mà cả trên các mặt xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Đồng thời, quan tâm đánh giá sâu hơn và có các số liệu minh chứng… và quan trọng là rút ra được bài học kinh nghiệm cho quá trình xây dựng chương trình hành động và quá trình cụ thể hóa bằng các chương trình đề án, thậm chí phải làm rõ vì sao phải rút ra, lùi lại và bổ sung các nội dung.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tiếp đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã bàn kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Các ý kiến đề nghị đánh giá nghiêm túc, đúng thực tế, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và kết quả đạt được; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết. Quan trọng hơn nữa là trên cơ sở đánh giá, tổng kết 10 năm sẽ xây dựng, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phương hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thườnhọp.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại cuộc họp.

Các ý kiến cũng thống nhất nội dung tổng kết tập trung vào 5 nội dung chủ yếu gồm: công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết trên các lĩnh vực; phân tích làm rõ ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học; từ đó dự báo bối cảnh để đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chủ yếu để phát triển tỉnh Nghệ An đến tầm nhìn 2050. Trên cơ sở đó đề xuất các cơ chế đặc thù cho tỉnh và các điều kiện đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết mới.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Cũng trong sáng nay, cuộc họp cũng đã cho ý kiến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An”./.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện