Thời sự - Chính trị

Gần 573 tỷ đồng ủng hộ 4 chương trình an sinh xã hội trong năm 2021 

19:16, 21/04/2022
Sáng 21/4, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo và cứu trợ tỉnh tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng ban Vận động tỉnh chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ trì triển khai, tổ chức thực hiện 4 chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị tiền, hàng quy đổi ủng hộ đạt gần 573 tỷ đồng. Từ nguồn ủng hộ này, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã phân bổ cho công tác phòng chống dịch Covid- 19; tặng quà cho hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn; hỗ trợ mô hình sinh kế, xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo và thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh nghèo....   

Năm 2022,  Ban Vận động Quỹ vì người nghèo và cứu trợ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi các nguồn lực xã hội để chăm lo, ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Tập trung giám sát, kiểm tra việc giải ngân các nguồn lực an sinh xã hội đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, kịp thời và hiệu quả

 
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị đã thông qua quyết định kiện toàn Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh; Phân công nhiệm vụ cho các thành viênvà cho ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban./. 

Mai Hương- Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện