Thời sự - Chính trị

Hưng Nguyên khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 2 năm 2022

12:50, 04/07/2022
Sáng 04/07, Trung tâm chính trị huyện Hưng Nguyên phối hợp với các ban xây dựng Đảng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá II/2022.

Tham gia lớp học  có 91 học viên đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện.

Các học viên tham gia lớp học.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được tiếp thu và nghiên cứu các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Ông Cao Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Hưng Nguyên phát biểu khai mạc.

Thông qua lớp học, nhằm giúp cho các quần chúng ưu tú nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Trung tâm VHTT&TT Hưng Nguyên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện