Thời sự - Chính trị

Hưng Nguyên: Triển khai công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2022

15:18, 06/07/2022
Sáng 6/7, Hưng Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 cuối năm và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo.
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các cấp các ngành đã bám sát Chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khoá XXIX, Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban Thường vụ để lãnh đạo và thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.  Trong đó đã tập trung xử lý các vấn đề như: Xây dựng chỉnh đốn Đảng, chính quyền các cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh và học tập, và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đông thời xây dựng và ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo điều hành sát đúng tình hình của huyện, triển khai thực hiện vào các vấn đề trọng tâm trọng điểm.Bên cạnh đó Hưng Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai kịp thời các quy định về công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện quy trình bổ sung, kiện toàn công tác cán bộ tại các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các đơn vị cơ sở đúng quy định; Tổ chức 6 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 14 tổ chức Đảng; Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, tổ chức công khai và thực hiện theo quy định.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Hưng Nguyên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chương trình kế hoạch trọng tâm của huyện Đảng bộ; Triển khai thực hiện Kết luận 97 của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 39 của Bộ chính trị; Tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân; Cũng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận các cấp… 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới Hưng Nguyên cần đoàn kết thống nhất, quyết tâm chính trị cao để hoàn thành các tiêu chí đề ra; Cấp ủy chính quyền các cấp luôn nên cao vai trò tiên phong gương mẫu đứng đầu trong mọi hoạt động; Có giải pháp cụ thể cho các từng chỉ tiêu; Tập trung quan tâm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng NTM, NTM năng cao; Tập trung xây dựng các sản phẩm OCOP; Tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.

Hà Huệ  - Hồng Sơn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện