Thời sự - Chính trị

Thường trực HĐND tỉnh rà soát các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 7

15:04, 05/07/2022
Sáng 5/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp rà soát các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 7.

Dự họp có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung, Phó Trưởng  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

​Cuộc họp đã nghe và cho ý kiến kết quả thẩm tra Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII; dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII. 

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân nêu lên một số vấn đề cần tiếp tục giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực dân tộc, miền núi.
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn trình bày tổng hợp báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII. 
Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao đổi một số nội dung liên quan đến việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri.
Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao đổi một số nội dung liên quan đến việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri.

Từ sau kỳ họp thứ 4 đến nay, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh đã nghiên cứu, tiếp thu, trả lời 61/61 ý kiến, kiến nghị của cử tri, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 56 ý kiến, kiến nghị đã được UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết xong. Có 5 ý kiến, kiến nghị (với 4 ý kiến trước kỳ họp thứ 4 và 1 ý kiến sau kỳ họp thứ 4), đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết (trong đó lĩnh vực kinh tế - ngân sách: 3 ý kiến; lĩnh vực dân tộc: 2 ý kiến). 

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân nêu lên một số vấn đề cần tiếp tục giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực dân tộc, miền núi.
Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân nêu lên một số vấn đề cần tiếp tục giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực dân tộc, miền núi.

Về dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII, trong 6 tháng đầu năm 2022, cử tri đánh giá cao HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; tổ chức các kỳ họp bằng hình thức “Kỳ họp không giấy”; tăng cường giám sát đối với UBND tỉnh, tổ chức các phiên giải trình giữa hai kỳ họp để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong đời sống xã hội… Cử tri bày tỏ sự đồng tình và nhất trí cao về dự kiến chương trình, thời gian kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, trong đó HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 23 báo cáo và 34 dự thảo nghị quyết quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình kết luận nội dung về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình kết luận nội dung về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với kết quả thẩm tra. Đồng chí đề nghị cơ quan Mặt trận Tổ quốc khi tiếp nhận ý kiến của cử tri cần ghi rõ họ tên, địa chỉ để việc việc trả lời đến tận cử tri. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết, hiện nay HĐND tỉnh đang xây dựng phần mềm để sàng lọc, phân loại ý kiến của cử tri để tránh những ý kiến của cử tri đã được giải quyết rồi nhưng vẫn được nêu lên. 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị đối với ý kiến trả lời của UBND tỉnh cần trả lời ngắn gọn, nêu đúng trọng tâm, trọng điểm. UBND tỉnh đôn đốc các ngành trả lời dứt điểm các kiến nghị.

Cũng trong phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã rà soát các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đến nay, cơ bản công tác chuẩn bị kỳ họp đã hoàn thành. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh và các ngành trình kỳ họp; thống nhất mẫu báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp, đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi phát biểu ý kiến liên quan đến công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi phát biểu ý kiến liên quan đến công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Kỳ họp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ họp. Tại kỳ họp sẽ có những điểm mới: Tại phiên thảo luận tổ, thay vì 8 tổ thảo luận như trước đây kỳ họp này sẽ có 4 tổ tiến hành thảo luận; Trước phần giải trình của các giám đốc sở tại phiên chất vấn, sẽ có báo cáo kết quả phiên chất vấn tại kỳ họp trước. 

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Để kỳ họp được tổ chức thành công, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chuẩn bị các chu đáo các nội dung của kỳ họp.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện