Thời sự - Chính trị

Tổng biên chế cả nước giai đoạn 2022-2026 là hơn 2,2 triệu người

07:50, 07/08/2022
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quyết định 71 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.
 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện