Thời sự - Chính trị

Thanh Chương: 9200 cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia học tập chuyên đề 2022 “Cán bộ và công tác cán bộ”

16:34, 08/09/2022
Sáng 8/9 Ban Thường vụ huyện ủy Thanh Chương đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 “ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ” cho gần 400 đại biểu là cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở và đảng viên của một số đơn vị. 

Hội nghị được truyền hình trực tiếp từ trung tâm VHTT&TT huyện đến 38 xã, thị trấn trên địa bàn và được phát trực tiếp trên hệ thống Đài truyền thông cơ sở nên đã thu hút hơn 9200 cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã mang đến cho các đại biểu dự hội nghị cái nhìn tổng quát, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với trí tuệ uyên bác và nhân cách cao cả, trọn đời vì nước, vì dân. Thông qua những câu chuyện về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã truyền tải nhiều tư tưởng, đạo đức, phong cách vĩ đại, độc đáo của Người. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp lên lớp và truyền đạt chuyên đề.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo cũng quán triệt những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức trong sáng, bản lĩnh vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Đồng thời hệ thống lại các quan điểm trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. Đến nay các quan điểm đó vẫn còn nguyên tính thời sự. 

Tại điểm cầu xã Thanh An.

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo huyện Thanh Chương yêu cầu: sau hội nghị này các đảng bộ tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ tới các Chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm; gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Cấp ủy các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục triển khai, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và gắn liền với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, tư cách, trách nhiệm của Đảng viên, đặc biệt là Đảng viên lãnh đạo, cán bộ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.
 

Hữu Thịnh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện