Thời sự - Chính trị

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết 

17:48, 07/10/2022
Chiều 7/10, Ban Kinh tế Ngân sách tổ chức họp thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh sắp tới.
Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên dự họp đã cho ý kiến đối với kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh; danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương; bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022.

Đồng chí Chu Đức Thái  – Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hoá – Xã hội phát biểu tại cuộc họp.

Cùng với đó, cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư của một số dự án đầu tư công. Với kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các ý kiến đề nghị rà soát tuân thủ theo quy định của Luật đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đồng chí Cao Tiến Trung - Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kết luận cuộc họp.

Đồng thời, ưu tiên bố trí cho các công trình đầu tư bức thiết, công trình tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống người dân. Liên quan tới việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương, các ý kiến cũng đồng tình với phương án điều chuyển số vốn  hơn 112 tỷ đồng(do điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch của 17 dự án) để điều chỉnh tăng chỉ tiêu cho 15 dự án. Đây đều là các dự án có tỷ lệ giải ngân tốt, có nhu cầu và khả năng giải ngân chỉ tiêu bổ sung trong năm 2022.

 

Xuân Hướng – Hữu Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện