Thời sự - Chính trị

Quỳnh Lưu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

19:22, 23/11/2022
Chiều 23/11, Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. 

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Đại tá Phạm Văn Đông - Chính uỷ Bộ CHSQ tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 - khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Huyện ủy Quỳnh Lưu đã nghiêm túc chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết ở các cấp; ban hành chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nghị quyết thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên phù hợp với tình hình thực tế của huyện, xác định những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, thực hiện.

Công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Các cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, củng cố, chấn chỉnh, thiết lập kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Đồng thời, phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…

Đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

Cùng với đó, công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Công tác củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân vững mạnh. Hàng năm chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chú trọng xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh, chủ động trong công tác đối ngoại nhân dân.

a
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI; Đồng thời mong muốn trong thời gian tiếp theo, Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền để Nghị quyết ngày càng đi vào đời sống, chủ động trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, làm tốt công tác quản lý Nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát triển kinh tế gắn với công tác quốc phòng, an ninh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng yêu cầu cấp ủy từ huyện đến cơ sở cần bám sát sự chỉ đạo của các cấp về công tác về xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường công tác quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh, củng cố tiềm lực quốc phòng.

 
Lãnh đạo huyện trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Dịp này, Huyện uỷ Quỳnh Lưu đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”./.

Như Thuỷ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện