Thời sự - Chính trị

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại Sở NN& PTNT

17:45, 27/03/2023
Chiều 27/3, đoàn công tác Ban Dân tộc - HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở NN&PTNT về nội dung thực hiện các chính sách phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An. 

Tham dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh cuộc làm việc.
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, đến thời điểm này, việc hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối với diện tích Nhà nước giao cho các tổ chức, thành phần theo quy định hơn 163.000 lượt ha, tương ứng với kinh phí gần 57 tỷ đồng; Thực hiện chính sách hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn và trồng rừng bằng cây bản địa giai đoạn 2020 - 2022 là hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, một số chính sách khác quy định tại Nghị quyết số 14/2017 và Nghị quyết số 18/2021của HĐND tỉnh cũng được áp dụng trên địa bàn các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư theo quy định tại Nghị quyết 22 của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2021, tổng số vốn đã giao thực hiện các dự án 20,5 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách vẫn còn một số tồn tại như: Nguồn lực thực hiện chính sách còn hạn chế; việc phân bổ kinh phí để thực hiện chính sách từ Trung ương còn chậm gây khó khăn trong quá trình triển khai. Riêng nguồn vốn phục vụ bảo vệ rừng 30a vẫn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, điều tiết, nên rất khó khăn trong việc chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn phục vụ bảo vệ rừng.

a
Đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Ban Đân tộc HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện các chính sách phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ các nguồn chính sách được hỗ trợ đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc, làm tốt công tác bảo vệ rừng, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới.

Những bất cập, hạn chế nảy sinh trong quá trình triển khai cũng đã được Đoàn giám sát chỉ rõ. Trong đó, Sở nên phân loại các nhóm chính sách có nhiều nội dung và đối tượng thụ hưởng trùng lặp gây khó khăn trong quá trình thực hiện; Việc triển khai chính sách phải thúc đẩy phát triển nhanh và hiệu quả hơn…

Đối với những đề xuất kiến nghị của Sở NN&PTNT liên quan đến khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Trung ương, của tỉnh đã ban hành; Nguồn lực đảm bảo thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn… đoàn công tác sẽ tổng hợp đề nghị các cơ quan liên quan xem xét giải quyết.

Trần Lịch - Hữu Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện