Thời sự - Chính trị

Hội người cao tuổi Việt Nam quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII

20:53, 18/03/2023
Sáng 18/3, Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu một số chuyên đề về người cao tuổi năm 2023.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, thường trực Ban bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương truyền đạt về vấn đề già hóa dân số và chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp quán triệt Nghị quyết và thông tin một số nội dung quốc tế và trong nước. Hội nghị cũng đã được nghe Lãnh đạo Ban nội chính Trung ương giới thiệu một số nội dung cơ bản cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bùi Thọ - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện