Thời sự - Chính trị

Công an Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

12:00, 18/05/2023
Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), 75 năm Công an Nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Bác và hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đoàn đại biểu Công an tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn.
Đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An do Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã vê dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn.
Đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An do Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã vê dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn.

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn đại biểu đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm tưởng nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, Người cha thân yêu của lực lượng vũ trang.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng lễ lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng lễ lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Công an tỉnh thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh của Người, lực lượng Công an Nghệ An nguyện luôn luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân; không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Sáu điều Bác Hồ dạy, đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, gương mẫu, tiên phong, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động sáng tạo, thiết thực; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất một lòng, tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang, đổi mới toàn diện các mặt công tác để giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; Quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Công an tỉnh thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Minh Khôi

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện