Thời sự - Chính trị

UBND tỉnh cho ý kiến vào một số dự thảo Nghị quyết, Quyết định

12:44, 05/06/2023
Sáng 5/6, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, UBND tỉnh đã họp với các ngành và một số địa phương để nghe và cho ý kiến vào việc xây dựng các dự thảo Nghị quyết, Quyết định và chương trình hành động.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh cuộc họp.

Qua rà soát, Sở Tư pháp đã kiến nghị và nêu sự cần thiết đối với việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Các dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định về việc ban hành Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 9/11/2022 của Ban chấp hành TW Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Thị Thu Trang phát biểu tại hội nghị.
Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Thị Thu Trang phát biểu tại cuộc họp.
Trưởng Ban chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh Phạm Thành Chung phát biểu tại hội nghị.
Trưởng Ban chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh Phạm Thành Chung phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến tiếp tục đề nghị điều chỉnh câu từ, nội dung của các văn bản cho phù hợp với các quy định hiện hành.  

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, quá trình xây dựng đã nhận được sự góp ý bằng văn bản của các Sở, ngành và địa phương; Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện Nghị quyết, Quyết định, chương trình hành động thực hiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới để trình UBND tỉnh./.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện