UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 6

11:08, 13/06/2023
Sáng nay, UBND tỉnh  tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 6 để nghe và cho ý kiến vào báo cáo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và các dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới. Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. 

Tại phiên họp, UBND tỉnh cho ý kiến đánh giá 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 đối với các lĩnh vực: công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 

Toàn cảnh phiên họp.

Đáng chú ý, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư và lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, toàn tỉnh đã góp phần cắt giảm, tiết kiệm gần 1.030 tỷ đồng. 

Đ/c Trịnh Thanh Hải, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại phiên họp.

Việc tiếp công dân của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp có chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành đã đề cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, do đó hạn chế bức xúc trong nhân dân; đồng thời quan tâm, chỉ đạo giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. 

Đ/c Hoàng Thị Thu Trang, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại phiên họp.

Về công tác đảm bảo trật tự ATGT trong 6 tháng đầu năm 2023 cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thống kê của các ngành chức năng cho thấy, tai nạn giao thông đã giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ 2022. 

Đ/c Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT phát biểu tại phiên họp.

Công tác phòng ngừa tội phạm, tình hình các loại tội phạm tiếp tục được kìm giữ và giảm sâu, vượt chỉ tiêu Bộ Công an đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu tại phiên họp.

Kết quả đấu tranh, bắt giữ tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tệ nạn xã hội rất nổi bật; trong đó: Tỷ lệ khám phá án hình sự vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao (đạt 90,5%, vượt 15,5%), trọng án đạt 100% (vượt 10%).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại phiên họp.

Đối với cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, kết quả đạt được có nhiều chuyển biến tích cực nhưng đây là nội dung quan trọng nên cần được tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhất là thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đã đạt trên 40% nhưng nhìn chung vẫn chưa đạt yêu cầu. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng tình với ý kiến đề nghị Sở Nội vụ nhấn mạnh, làm rõ hơn những kết quả điển hình trong công tác cải cách hành chính để thể hiện công tác này có sự chuyển biến rõ nét, mặc dù chưa đạt được như kỳ vọng; bổ sung việc đánh giá, công bố kết quả chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã. Trên cơ sở thứ hạng các chỉ số như PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI năm 2022, tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm.

Cũng tại phiên họp chuyên đề tháng 6, các thành viên dự họp cũng đã nghe và cho ý kiến và cơ bản thống nhất thông qua 10 dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh trong kỳ họp đầu tháng 7 sắp tới./. 

Thái Dương – Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện