Thời sự - Chính trị

Những hoạt động đầu tiên của Chủ tịch nước tại Cộng hòa Áo

08:59, 24/07/2023
Bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo chiều 23/7 (giờ địa phương), Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam, tiếp các Đại sứ Việt Nam, gặp gỡ cộng đồng Việt Nam tại Áo và châu Âu.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam Alfred Gerstl.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam Alfred Gerstl.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam Alfred Gerstl tại Thủ đô Vienna, chiều 23/7/2023 (gờ địa phương).
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam Alfred Gerstl tại Thủ đô Vienna, chiều 23/7/2023 (gờ địa phương).
Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, chiều 23/7/2023 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Vienna, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam Alfred Gerstl và một số bạn bè người Áo.
Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, chiều 23/7/2023 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Vienna, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đặt hoa trước tượng Bác Hồ.
Chủ tịch nước và Phu nhân đặt hoa trước tượng Bác Hồ.
Chiều 23/7/2023 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Vienna, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Việt Nam tại khu vực châu Âu.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ Việt Nam tại khu vực châu Âu.
Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Việt Nam tại khu vực châu Âu, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ Việt Nam tại khu vực châu Âu.
Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Việt Nam tại khu vực châu Âu, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, chiều 23/7/2023 (giờ địa phương).
Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Việt Nam tại khu vực châu Âu, chiều 23/7/2023 (giờ địa phương).
Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, chiều 23/7/2023 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Vienna, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân thăm Bảo tàng Lịch sử Nghệ thuật Vienna.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân thăm Bảo tàng Lịch sử Nghệ thuật Vienna (Cộng hòa Áo).
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân gặp gỡ đại diện cộng đồng Việt Nam tại Áo và châu Âu, chiều 23/7/2023 (theo giờ địa phương).
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng đại diện cộng đồng Việt Nam tại Áo và châu Âu.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc gặp gỡ đại diện cộng đồng Việt Nam tại Áo và châu Âu.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc gặp gỡ đại diện cộng đồng Việt Nam tại Áo và châu Âu.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện