Thường trực Ban Bí thư giao ban 6 tháng đầu năm với Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ cả nước

18:52, 28/07/2023
Chiều 28/7, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác 6 tháng đầu năm với Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ trực thuộc trung ương. Đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì điểm cầu tại Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII; nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữa nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm 2023.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Theo đó, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát được lạm phát; nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ. Hầu hết các địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế dương. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả tích cực. Với tỉnh Nghệ An, đã có 21 chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và 6 chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ13. Về thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư…đã xây dựng và ban hành 16 văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. 

Tại hội nghị, các Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ đã phát biểu ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm đạt được những kết quả trong thời gian vừa qua; dự báo khả năng thực hiện nửa nhiệm kỳ còn lại cùng những khó khăn, thách thức và đề xuất các kiến nghị để Trung ương quan tâm. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh: đây là hội nghị quan trọng nhằm tăng cường thêm sự thống nhất từ TW tới địa phương để thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kết luận...Thường trực Ban Bí thư yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém; củng cố đoàn kết nội bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, xác định quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện