Chính phủ họp rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

11:56, 21/09/2023
Sáng 21/9, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023 của Quốc hội. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và phát biểu tham luận.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, hiệp hội liên quan, Tổ công tác của Chính phủ đã tổng hợp, phân loại thành 24 nhóm lĩnh vực được yêu cầu rà soát tại Nghị quyết số 101 của Quốc hội, trong đó có 22 lĩnh vực trọng tâm. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát là 397 văn bản, gồm: 60 luật, nghị quyết của Quốc hội; 139 nghị định của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 198 văn bản khác do các cơ quan Trung ương ban hành.

Từ dự thảo báo cáo của Chính phủ, tại hội nghị này, các Bộ, ngành, địa phương thảo luận, làm rõ hơn về nhiệm vụ, giải pháp và có các đề xuất, kiến nghị hướng giải quyết nhằm tổ chức thực hiện pháp luật.

a
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội Nghị

Thống nhất cao với dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết: Tỉnh đã tiến hành rà soát các văn bản pháp luật và báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tư pháp. Trong đó nêu lên 140 bất cập tại 79 văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; đề cập đến 4 khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn cần bổ sung. Các nội dung này đã được tổng hợp vào dự thảo báo cáo của Chính phủ.

Đóng góp vào dự thảo báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị, trong mục tồn tại, hạn chế nên khái quát các nội dung thành 4 nhóm vấn đề cụ thể: Tình trạng các quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn, xung đột nhau; Tình trạng các quy định pháp luật bất cập so với thực tiễn; Tình trạng một số quy định pháp luật thiếu tính ổn định; Tình trạng số lượng văn bản dưới luật còn nhiều làm cho hệ thống pháp luật cồng kềnh… Từ đó có thể nhìn thấy rõ hơn những vấn đề qua rà soát. Về nguyên nhân hạn chế, tồn tại, có thể làm rõ hơn những nguyên nhân chủ quan (do năng lực cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, thẩm định hay quy trình xây dựng pháp luật...).

Lãnh đạo các Sở, ban ngành dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An
Lãnh đạo các Sở, ban ngành dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Về phần nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị, đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị, báo cáo cần nêu rõ cơ quan nào chủ trì tức là chủ thể để thực hiện những vấn đề được đề cập, cần xử lý; Đồng thời bổ sung thêm 4 nhiệm vụ để Chính phủ xem xét. Đó là tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, trong đó có vai trò chủ đạo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp trong xây dựng, ban hành, rà soát, tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện; Đề nghị Bộ Tư pháp tham mưu đẩy mạnh và cụ thể hơn nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật và đặc biệt là tiếp nhận thông tin từ báo chí, dư luận xã hội đối với các quy định pháp luật, từ đó kịp thời hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành, áp dụng pháp luật; Bộ Tư pháp chủ trì, nghiên cứu đề xuất sửa đổi Nghị định số 55/2011 của Chính phủ để các bộ ngành, địa phương có cơ sở kiện toàn bộ máy và bố trí đủ biên chế cho các tổ chức pháp chế mà vẫn phù hợp với chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Từ đó bổ sung đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, theo dõi thi hành pháp luật đủ về số lượng và đảm bảo về mặt chất lượng; Bộ Tư pháp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo chặt chẽ, thực chất; khắc phục triệt để các hạn chế, tồn tại về quy trình, thủ tục được nêu trong dự thảo Báo cáo dẫn đến chất lượng văn bản quy phạm pháp luật không đảm bảo.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ: Việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023 của Quốc hội rất khó, liên quan đến đa ngành, đa lĩnh vực. Bởi vậy đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và phải làm nhanh, tích cực. Quỹ thời gian không nhiều, do đó bộ phận soạn thảo phải tiếp thu có chọn lọc và hoàn thiện báo cáo đúng tiến độ để Chính phủ trình Quốc hội.

a
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái kết luận tại hội nghị

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh: quan trọng nhất của báo cáo là phát hiện những bất cập, vướng mắc trong hệ thống pháp luật, chỉ rõ thẩm quyền thuộc về ai để từ đó thống nhất cách làm trong sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế. Do đó đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung vào những nội dung vướng mắc lớn, liên quan đến hành pháp, những “sơ hở” của quy định pháp luật dẫn đến hành vi tham nhũng tiêu cực. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, đối với những vướng mắc liên quan thẩm quyền trực tiếp của Bộ, ngành thì các Bộ, ngành chủ động kịp thời sửa đổi không chờ ý kiến của Quốc hội, Chính phủ./.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện