Cho ý kiến về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025

11:26, 05/10/2023
Sáng 5/10, UBND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề nghe, cho ý kiến Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. 

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

Báo cáo của Sở Nội vụ cho thấy, theo Nghị quyết số 35/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Nghệ An có một đơn vị cấp huyện chưa đạt 70% cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số. 89 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn thuộc diện sắp xếp, gồm: 79 xã, 4 phường, 6 thị trấn. Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh đang xây dựng Đề án điều chỉnh đơn vị hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, trong đó sẽ sáp nhập thị xã Cửa Lò và 95 đơn vị hành chính cấp xã. Dự kiến, sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, sẽ có 44 đơn vị thành lập mới. Tổng số đơn vị hành chính cấp huyện là 20 đơn vị (giảm thị xã Cửa Lò); cấp xã là 412 đơn vị (giảm 48 đơn vị). Cùng với đó là phương án bố trí cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng báo cáo tại phiên họp
Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng báo cáo tại phiên họp

Cơ bản các thành viên dự họp đã thống nhất với phương án trình của Sở Nội vụ. Tuy nhiên nhiều ý kiến cũng lưu ý một số vấn đề có tính đặc thù như: nên xem xét để giữ nguyên, không sắp xếp, sáp nhập các xã được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang, tên đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập phải phù hợp…

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Giang phát biểu tại phiên họp
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương Hoàng Văn Hiệp phát biểu tại phiên họp.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu tại phiên họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu tại phiên họp

Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thống nhất: Trước mắt tỉnh sẽ sắp xếp lại một đơn vị cấp huyện là thị xã Cửa Lò và 66 đơn vị cấp xã không đủ tiêu chuẩn, 29 xã liền kề. Ngoài ra còn có 23 xã mà các địa phương đề nghị chưa sắp xếp do yếu tố đặc thù và đang trong quá trình quy hoạch đô thị. Người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các địa phương rà soát, bổ sung để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Chia sẻ với mong muốn của các địa phương, tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nêu rõ: Việc giữ lại một số đơn vị hành chính cấp xã phải đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí, quy định tại Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các xã được sắp xếp thành phường phải đạt cả 2 tiêu chí dân số và diện tích. Theo đó, chỉ có xã Nghi Đức, TP Vinh và Diễn Hồng, huyện Diễn Châu đáp ứng được yêu cầu, còn lại 9 đơn vị của Đô Lương và 7 đơn vị của Diễn Châu không chưa đủ các tiêu chí. Vì vậy, các huyện phải rà soát thật kỹ để giải trình phương án không phải sắp xếp có tính thuyết phục, bao gồm các các điều kiện pháp lý, quy hoạch, tiêu chuẩn và báo cáo cho tỉnh trước ngày 31/10; Đồng thời phải chủ động chuẩn bị cả 2 phương án, nếu không bảo vệ được trước cấp trên thì phải tiến hành sắp xếp một cách phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận tại phiên họp
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận tại phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng lưu ý, rút kinh nghiệm của giai đoạn trước, cùng với sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, các địa phương phải lưu ý phương án sắp xếp con người và tài sản công; Đề nghị Sở Nội vụ và các đơn vị cấp huyện hoàn thiện lại phương án tổng thể để báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh và chuẩn bị nội dung đoàn công tác của Bộ Nội vụ.

Lãnh đạo các Sở ngành, địa phương dự phiên họp.
Lãnh đạo các Sở ngành, địa phương dự phiên họp.

Cũng trong phiên họp sáng nay, UBND tỉnh đã nghe và thông qua Dự thảo Quyết định quy định định mức đất ở, định mức bình quân đất sản xuất thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2021 đến năm 2025; dự thảo Nghị quyết thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn chuẩn bị trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới./.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện