Thời sự - Chính trị

Quốc hội bắt đầu quy trình lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh

15:53, 24/10/2023

Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Sau đó, đại biểu thảo luận ở đoàn các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.

Chiều 24/10, Quốc hội bắt đầu quy trình lấy phiếu tín nhiệm với 44 người giữ các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Theo chương trình kỳ họp, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Sau khi nghe bà Nguyễn Thị Thanh trình bày tờ trình, Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, đại biểu thảo luận ở đoàn các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.

Chiều 24/10, Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: QH
Chiều 24/10, Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: QH

Sáng 25/10, sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội thành lập Ban Kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố chiều cùng ngày, trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Nghị quyết 96 của Quốc hội quy định các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội; Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ; Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tổng cộng, có 49 chức danh thuộc diện này.

Cũng theo quy định trong nghị quyết, những người có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm, sẽ không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm.

Xét theo tiêu chí này, trong kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với 5 nhân sự, gồm: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh.

Đây là 5 nhân sự được bầu, phê chuẩn bổ nhiệm trong năm 2023.

Như vậy, lần này Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 44 nhân sự.

Tính đến nay, Quốc hội đã 3 lần lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Lần đầu tiên là năm 2013, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm với 47 chức danh. Năm 2014, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lần thứ 2 với 50 người và tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh.

Theo Vietnamnet https://vietnamnet.vn/quoc-hoi-bat-dau-quy-trinh-lay-phieu-tin-nhiem-44-chuc-danh-2206093.html

Quang Phong - Trần Thường - Thu Hằng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện