Thời sự - Chính trị

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết

17:36, 24/11/2023

Chiều 24/11, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết và báo cáo liên quan đến thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tham dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

 Toàn cảnh buổi làm việc.

Buổi làm việc đã dành thời gian thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự. thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Các đại biểu tham dự.

Dự thảo nghị quyết gồm có 11 nội dung hỗ trợ; trong đó có hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu; hỗ trợ đầu tư các khu, vùng nuôi trồng dược liệu ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng: đường giao thông kết nối, hệ thống điện, cấp thoát nước để phục vụ dự án phát triển vùng nguyên liệu; hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp đào tạo nghề cho lao động tại chỗ; hỗ trợ chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và tỉnh…

  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đồng tình với 11 nhóm nội dung hỗ trợ, các thành viên dự họp đề xuất cơ quan soạn thảo là Sở Y tế bổ sung nội dung hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Một số ý kiến cũng góp ý quy định về mẫu hồ sơ và biểu mẫu sử dụng trong quy trình lựa chọn dự án dược liệu quý; xác định cụ thể tên cơ quan quản lý dự án, cơ quan chủ quản chương trình dược liệu ngay trong dự thảo, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị dễ nắm bắt; tiêu chí lựa chọn dự án; quy định về thời gian làm việc của hội đồng thẩm định, tránh việc tùy tiện trong thực hiện.

undefined Đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại cuộc họp, Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 05 năm 2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị quyết số 07, Nghị quyết số 45 và Nghị quyết số 62 năm 2022 của HĐND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
 

Xuân Hướng – Hữu Song

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện