Tổng kết công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

19:05, 19/01/2024
Chiều 19/1, Ban Dân tộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 

Hội nghị đã nghe các tham luận về thực trạng và giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thông; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với phòng, chống di dịch cư tự do, truyền đạo trái pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của người có uy tín, lực lượng cốt cán ở cơ sở trong quá trình thực hiện công tác dân tộc trong thời gian qua; công tác chỉ đạo xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số...Các đại biểu cũng đề nghị trong thời gian tới, UBND tỉnh xem xét ban hành chính sách hỗ trợ riêng cho mô hình kinh tế hộ gia đình đồng bào DTTS để từng bước hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS&MN, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước...

 

Công tác dân tộc năm 2023 đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sản xuất đã có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm đạt chỉ tiêu đề ra, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ổn định và từng bước được cải thiện. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường. Công tác giáo dục, y tế ở vùng DTTS có nhiều tiến bộ; giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm bảo tồn và phát huy. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng DTTS&MN có chuyển biến tích cực. 

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long khẳng định: Từ việc thực hiện công tác và chính sách dân tộc, đời sống của người dân vùng DTTS&MN trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Đồng chí đã biểu dương, ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các sở, ban, ngành và các địa phương trong thực hiện  công tác dân tộc  nhất là thực hiện các chương trình MTQG với chương trình trọng tâm là chương trình MTQG 1719 ngày càng đi vào chiều sâu, đã có nhiều chương trình, dự án sớm được triển khai trên địa bàn tỉnh, để người dân vùng DTTS sớm được thụ hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước. Phó chủ tịch tỉnh cũng nhắc nhở, lưu ý những người làm CTDT tỉnh về điều kiện kinh tế xã hội, mức sống vùng đồng bào DTTS&MN còn nhiều khó khăn, vất vả, thu nhập bình quân còn thấp; một số tệ nạn có giảm nhưng vẫn còn; các mô hình sinh kế còn nhỏ lẻ; việc thực hiện các chương trình MTQG, nhất là chương trình MTQG 1719 vẫn chậm, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn chưa cao...

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng chính sách, Ban Dân tộc.

Về phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2024, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị những người làm  công tác dân tộc tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và mỗi địa phương; quan tâm tháo gỡ những khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình MTQG đang triển khai trên địa bàn...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Ban Dân tộc.

Đặc biệt, phải triển khai tổng thể các chương trình MTQG gắn với thế mạnh, tiềm năng của mỗi địa phương; các địa phương phải vào cuộc mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn; các sở, ngành cũng phải quan tâm hơn đến những phần việc mình phụ trách, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cùng cấp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trao Giấy khen của Ban Dân tộc cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc giai đoạn 2018 - 2022.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trưởng phòng chính sách, Ban Dân tộc Nguyễn Mạnh Hùng và Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Ban Dân tộc. Lãnh đạo Ban Dân tộc trao Giấy khen của Ban Dân tộc cho 3 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc giai đoạn 2018 - 2022

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện