UBND tỉnh công bố các quyết định về công tác cán bộ

12:05, 05/02/2024
Sáng 5/1, UBND tỉnh tổ chức công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm nhân sự: Trung tâm xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Bùi Thanh An, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu giao nhiệm vụ.
Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các ông, bà: Nguyễn Mạnh Lợi, Phó Giám đốc Sở Du lịch được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh; Nguyễn Thị Mai Thương, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Hoàng Vĩnh Trường, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định, tặng hoa cho các đồng chí được bổ nhiệm.
Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định, tặng hoa cho các đồng chí được bổ nhiệm.

Ghi nhận cả 3 đồng chí được điều động và bổ nhiệm lần này đều là những cái cán bộ được đào tạo bài bản, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn lĩnh vực được giao và đã có kinh nghiệm công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh: Các cơ quan được bổ nhiệm lần này đều đang có nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu sự chuyên nghiệp chuyên môn cao để góp phần quan trọng vào việc phát triển của tỉnh, nhất là trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư, chuyển đổi số…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu giao nhiệm vụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu giao nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An mong muốn các đồng chí mới được bổ nhiệm tiếp tục nỗ lực hơn nữa cùng tập thể, đơn vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, quan trọng đầu tiên phải xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Có đoàn kết thực chất là điều kiện tiên quyết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, nhất là khi Nghệ An bắt đầu bắt tay thực hiện nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Nghệ An để năm 2030 tầm nhìn năm 2045. Bên cạnh xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết, các đồng chí thì cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh cũng như nhiệm vụ của từng đơn vị từng ngành.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Mai Thương và đồng chí Hoàng Vĩnh Trường.
Lãnh đạo Sở Nội vụ và các phòng, ban tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Mai Thương.
Lãnh đạo Sở Du lịch và các phòng, ban tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Lợi.
Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cùng các phòng, ban tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Lợi và Hoàng Vĩnh Trường.

 

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện