Thời sự - Chính trị

Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh bồi dưỡng kiến thức doanh nhân năm 2024

11:03, 20/04/2024
Sáng 20/4, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Doanh nhân năm 2024 cho cán bộ chủ chốt của các doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các tổ chức cơ sở đảng đã chuyển đi theo Quy định 60 ngày 08/3/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Tại lớp bồi dưỡng kiến thức doanh nhân năm 2024, gần 500 học viên đến từ 120 tổ chức cơ sở đảng đã được truyền đạt về chuyên đề: Một số điểm mới của Luật Đất đai số 31 được Quốc Hội Khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 5, ngày 18/01/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025.

 Giảng viên quán triệt các nội dung tại lớp bồi dưỡng.

Trong đó tập trung vào 5 nhóm nội dung: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người sử dụng đất. Tiếp cận đất đai: Thị trường - minh bạch - công bằng. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất và Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ các thông tin.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ các thông tin có tính hệ thống, từ đó góp phần vào việc hoàn thiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp một cách phù hợp trong thời gian tới. /.

 

 Đức An - Hồng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện