Thời sự - Chính trị

Hội nghị trực tuyến về công tác phi Chính phủ năm 2024

17:43, 12/04/2024
Sáng 12/4, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức hội nghị đánh giá công tác năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. 

Năm 2023 là năm thành công của công tác đối ngoại của Việt Nam, trong đó có sự đóng góp quan trọng của công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tích cực, cùng với các bộ, ngành, cơ quan chức năng địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói riêng, cả nước nói chung. 

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự hội nghị. 

Giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài giải ngân cho Việt Nam đạt hơn 228 triệu USD, tăng 4,9 triệu USD so với cùng kỳ năm 2022. Tại Nghệ An, nguồn viện trợ phi chính phủ đã góp phần nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương và người dân trong việc bảo vệ môi trường, phát triển sinh kế, nâng cao chất lượng dạy và học.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị.
Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị.

Trong năm 2024, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục tích cực, chủ động chia sẻ thông tin, cùng các cơ quan chức năng cải tiến các thủ tục hành chính để thực sự tạo chuyển biến rõ nét trong công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Thái Dương – Duy Thanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện