Thời sự - Chính trị

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với các Sở ngành khối văn hoá

12:41, 21/05/2024
Sáng 21/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Như Khôi- Phó chủ tịch HĐND tỉnh,  Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh  có cuộc làm việc  với các  Sở  văn hoá và Thể thao, Lao động – thương binh và xã hội, y tế, Du lịch để nghe kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Sở đã báo cáo những kết quả nổi bật; thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh Trong đó, tập trung làm rõ những vướng mắc, bất cập và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm  hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tại Nghị quyết  số 18 HĐND tỉnh. 

 Đồng chí Chu Đức Thái-  Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết số 18,  các Sở  đã chủ động tham mưu  với tỉnh uỷ, UBND tỉnh  để triển khai kịp thời các giải pháp nên cơ bản các chỉ tiêu văn hoá xã hội, du lịch, y tế đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên theo lãnh đạo các sở, trong thực hiện Nghị quyết số 18  còn có những khó khăn cần được giải quyết. Như nguồn nhân lực ngành y tế còn thiếu về số lượng,  cơ cấu ứng tuyển chưa đáp ứng được chất lượng ở 1 số đơn vị các tuyến nhất là  tuyến huyện, tuyến xã; việc mua sắm đấu thầu cung ứng thuốc, trang thiết bị vật tư gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến  công tác  khám chữa bệnh; 

Lãnh đạo Sở VH&TT phát biểu tại buổi làm việc.

Việc xây dựng thiết  chế  thể thao chưa  đáp ứng các tiêu chí của Bộ văn hoá và tiêu chuẩn XD NTM; Nguồn lực đầu tư hỗ trợ cho dân ca ví giặm chưa được quan tâm;  việc sử dụng dịch vụ công còn vướng mắc…

Lãnh đạo Sở LĐTBXH phát biểu tại buổi làm việc.

 Với ngành LĐTB&XH  đang gặp khó khăn về chất lượng nguồn nhân lực; sức hút thị trường lao động thấp;  công  tác giảm nghèo bền vững chưa đạt yêu cầu đề ra…. Tại buổi làm việc  thường trực HĐND tỉnh  đã nghe các  thành viên trong tổ giám sát   nêu rõ thực tế qua giám sát tại cơ sở; đề nghị các Sở  làm rõ  1 số nội dung liên quan.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ngành  cần rà soát lại các mục tiêu; cần quan tâm đến chất lượng các chỉ tiêu, nội hàm trong các chỉ tiêu. Đồng chí cũng đề nghị các Sở  ngành rà soát cùng với UBND tỉnh tham  mưu HĐND tỉnh ban hành các   chỉ tiêu văn hoá- xã hội có tính bền vững.
                                           

Thanh Hà - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện