Thời sự - Chính trị

Danh mục 26 Nghị quyết được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua tại kỳ họp thứ 21

16:55, 11/07/2024
Chiều 11/7, kỳ họp thứ 21, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh Nghệ An đã tiến hành phiên thảo luận và thống nhất thông qua 26 Nghị quyết. Sau đây là Danh mục 26 Nghị quyết được HĐND tỉnh  thông qua.
Toàn cảnh phiên bế mạc chiều 11/7.

1. Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
2. Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025. 
3. Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
4. Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương năm 2023. 
5. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
6. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự kỳ họp.

7. Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045. 
8. Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và phân bổ dự toán ghi thu ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách địa phương.
9. Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hàng hóa, dịch vụ thuộc dự toán mua sắm trong phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An.
10. Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
11. Nghị quyết thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12. Nghị quyết về việc đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đợt VII.

Ông Bùi Duy Sơn, Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết.

13. Nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc.
14. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
15. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
16. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
17. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2025.

Đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

18. Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An.
19. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Nghệ An (từ năm 2021 đến năm 2023).

Kết quả biểu quyết.

20. Nghị quyết về việc cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường D3, N3 vào cụm công nghiệp Hưng Đông, thành phố Vinh.
21. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các công trình thuỷ lợi thuộc Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tây Bắc.
22. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hồ chứa nước Khe Rắt, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn.
23. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh, tỉnh Nghệ An giải đoạn 2021 - 2023 vốn vay ODA của Chính phủ Đức.
24. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2). 

 
Đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

25. Nghị quyết phân bổ đợt 5 năm 2024 dự toán ngân sách địa phương, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu và nguồn kinh phí các địa phương hỗ trợ tỉnh Nghệ An.
26.Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách địa phương đợt 6 năm 2024 có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước. Vì vậy các tài liệu đã được gửi bản giấy theo chế độ tài liệu mật cho các đại biểu theo quy định.  

Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Nghệ An thông qua 26 Nghị quyết


 

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện