Triển khai quyết liệt, đồng bộ để đưa các Nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống (*)

18:11, 11/07/2024
Bế mạc kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao.

Chiều 11/7, HĐND tỉnh khoá XVIII bế mạc kỳ họp thứ 21. NTV xin trích toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp.

Theo đánh giá, không khí kỳ họp diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, dân chủ; các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều ý kiến phát biểu cụ thể, tâm huyết, trên tinh thần xây dựng, phản ánh khách quan, toàn diện thực tế sinh động đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng qua. Công tác chuẩn bị, công tác phục vụ, thông tin, tuyên truyền được thực hiện kịp thời, góp phần mang lại thành công của kỳ họp.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét, cho ý kiến đối với 26 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trình tại kỳ họp; Đồng thời thảo luận, biểu quyết thông qua 26 Nghị quyết liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh, bao gồm 1 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; 6 nghị quyết về đầu tư phát triển và phân bổ vốn; 5 nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; 5 nghị quyết quy phạm pháp luật ban hành các cơ chế chính sách và 9 nghị quyết về các nội dung quan trọng khác.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể:

Thứ nhất, đối với việc thực nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, trước những thời cơ thuận lợi đan xen nhiều thách thức đã được HĐND tỉnh thảo luận, đánh giá, phân tích cụ thể, đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm; nỗ lực khắc phục khó khăn; kiên trì, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; ưu tiên tối đa cho đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ở mức cao nhất.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành Trung ương để xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách mới cho việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Tập trung cụ thể hóa kịp thời các nội dung theo thẩm quyền được Quốc hội phân cấp; Phối hợp các cơ quan Trung ương hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền thông qua các đề án: mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; Mở rộng Khu kinh tế Đông Nam; Chuẩn bị tốt các điều kiện để nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ các đơn vị hành chính sau sắp xếp đi vào hoạt động ngay.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thu hút đầu tư; quyết tâm giữ vững vị trí nằm trong tốp 10 địa phương thu hút FDI cao nhất cả nước năm 2024; Tập trung hoàn thành thủ tục triển khai thực hiện các dự án lớn trong Khu kinh tế Đông Nam; dự án mở rộng Cảng nước sâu Cửa Lò, Cảng hàng không quốc tế Vinh, Dự án điện khí LNG Quỳnh Lập; Tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ các dự án, nhất là dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp VSHIP 2, Hoàng Mai 2, WHA giai đoạn 2…

Các đại biểu dự kỳ họp.

Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách Nhà nước; Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém để nâng cao thứ hạng các chỉ số thành phần có thứ hạng thấp của các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS; Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về cải cách hành chính; Tăng cường công tác chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành; Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương;

Thực hiện tốt kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ, giới thiệu việc làm, đặc biệt là có giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; Tiếp tục chủ động nắm chắc địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; Rà soát, giải quyết thấu đáo, dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri, các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán của các cơ quan chức năng, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh; Tăng cường định hướng dư luận xã hội, tạo niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.
Các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp.

Thứ hai, đối với nhóm Nghị quyết đầu tư phát triển và phân bổ vốn, đây là những nguồn lực rất quan trọng được chu chuyển vào nền kinh tế góp phần thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành liên quan hoàn thiện các trình tự, thủ tục đầu tư để nhanh chóng phát huy, hấp thụ được nguồn vốn; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn. Gắn trách nhiệm người đứng đầu các ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai giải ngân vốn đầu tư công.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.
Các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp.

Thứ ba, đối với các dự án được Hội đồng Nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp này, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư; Tập trung nguồn lực, nhân lực đẩy nhanh tiến độ bảo đảm các dự án về đích đúng tiến độ, phát huy hiệu quả các nguồn lực; Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án. Riêng đối với dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2), sau khi nghị quyết được ban hành đề nghị UBND tỉnh kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn theo đúng quy định của pháp luật.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.
Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Thứ tư, đối với nhóm Nghị quyết quy phạm pháp luật ban hành các cơ chế chính sách và một số nội dung quan trọng khác. Đây là những vấn đề  liên quan đến quyền lợi, đời sống dân sinh, phát triển văn hóa, xã hội, chăm sóc sức khỏe của nhân dân.v.v.. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sớm thông tin đầy đủ, triển khai hướng dẫn cụ thể, chi tiết đến người dân.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.
Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát, kịp thời góp ý trong quá trình tổ chức thực hiện; Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, làm lãng phí, thất thoát tiền, tài sản Nhà nước và Nhân dân.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.
Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dành thời gian hợp lý để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Nội vụ, Công thương và mở rộng ra các lĩnh vực khác. Kết quả chất vấn là kênh thông tin quan trọng để Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương nhìn nhận trách nhiệm của mình; qua đó tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý phụ trách, trong đó có việc tập trung khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua hoạt động chất vấn, giám sát tại kỳ họp này.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.
Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, cùng với tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ngày càng được phát huy, Hội đồng Nhân dân tỉnh tin tưởng toàn tỉnh sẽ vượt qua các thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo không khí phấn khởi để chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ mới Đại hội Đảng các cấp.

(*) Tiêu đề do BBT đặt

BBT

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện