Nghệ An kết nối gần 600 điểm cầu dự hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

12:01, 09/07/2024
Sáng 9/7 Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35 ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại điểm cầu cấp tỉnh của Nghệ An có sự tham dự của các đồng chí: Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ.
Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An.

Để phục vụ hội nghị trực tuyến, toàn tỉnh Nghệ An đã bố trí 592 điểm cầu với gần 29 ngàn đại biểu được triệu tập, trong đó cấp tỉnh 1 điểm cầu, cấp huyện có 37 điểm cầu được tổ chức tại các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; tại các xã, phường, thị trấn có hơn 550 điểm cầu. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144 và Hướng dẫn thực hiện Quy định

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144 và Hướng dẫn thực hiện Quy định; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35. 

Đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Quy định số 144 của Bộ Chính trị có 5 điều quy định cụ thể về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đây là những chuẩn mực quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên, từ cán bộ cấp chiến lược, cấp cao đến cán bộ cấp cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc; đồng thời là căn cứ để đánh giá phẩm chất, nhân cách, thái độ, hành vi của cán bộ, đảng viên; là tấm gương để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người giữ các chức vụ tự soi, tự sửa, tự rèn mình; là cơ sở để cấp ủy các cấp lựa chọn, bổ sung những đảng viên có đức, có tài… đủ tâm, đủ tầm thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong bối cảnh, tình hình hiện nay. 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

 Về Chỉ thị số 35, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Trong đó, Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. 

Toàn tỉnh Nghệ An đã bố trí 592 điểm cầu với gần 29 nghìn đại biểu được triệu tập.

 Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu triển khai thực hiện Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân.

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện