Sáng 11/7, Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

08:28, 11/07/2024
Sáng 11/7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 11/7.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện theo hướng vừa có lĩnh vực, nhóm vấn đề trọng tâm; vừa mở rộng đối với tất cả các lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Nhóm vấn đề trọng tâm thứ nhất thuộc lĩnh vực Nội vụ liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2025 và sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người làm việc dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng trả lời chính.

Nhóm vấn đề trọng tâm thứ hai thuộc lĩnh vực Công Thương liên quan đến quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phòng, chống và xử lý các hành vi vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ; quy hoạch, chuyển đổi mô hình, đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác, quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Hóa sẽ là người trả lời chính.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề trọng tâm thứ nhất.

Điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề trọng tâm thứ nhất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ trách nhiệm, nằm trong phạm vi, nội dung các nhóm vấn đề đã chọn; không đặt câu hỏi mang tính cung cấp thông tin, kể tình hình; thời gian đặt câu hỏi cho mỗi đại biểu không quá 1 phút; đại biểu có quyền tranh luận lại những vấn đề chưa thống nhất trong báo cáo hoặc câu trả lời của người được chất vấn, thời gian tranh luận không quá 2 phút. Sau 3 lượt đại biểu hỏi đầu tiên thì sẽ đến phần trả lời chất vấn.

Để hoạt động chất vấn đạt được hiệu quả cao nhất, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu trả lời chất vấn cần đi thẳng vào nội dung câu hỏi, có trọng tâm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nguyên nhân và giải pháp, lộ trình khắc phục đối với những hạn chế, tồn tại. Thời gian trả lời một câu hỏi chất vấn không quá 3 phút. 

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Trước đó các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh đã đề xuất 37 vấn đề, từ đó lựa chọn 2 nhóm vấn đề trên để chất vấn..

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện