Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đảng bộ xã Hùng Sơn tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

18:49, 20/03/2020
Ngày 20/3, Đảng bộ xã Hùng Sơn đã tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
 
 

Triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XVII, trên cơ sở vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương, Hùng Sơn có 25 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 9,93%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 35,7 triệu đồng năm 2015 lên 50,15 triệu đồng năm 2020.TTập trung mở rộng diện tích cây chè công nghiệp lên 538,5 ha chè, sản lượng chè búp tươi  năm 2019 đạt 7500 tấn, đưa giá trị thu nhập của cây chè lên 120 triệu đồng/ha/năm.

 
 Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, Tỷ lệ gia đình đạt văn hóa từ 75% năm 2015 lên 85% năm 2020; Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm dần theo từng năm đến năm 2020 chỉ còn 1,38% hộ nghèo. Xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015. Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ chú trọng toàn diện từ công tác tư tưởng; tổ chức cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát; dân vận… Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ngày càng nâng cao, thực hiện tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.
Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững theo hướng hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cải thiện nhanh đời sống văn hóa, vật chất, tinh thân cho nhân dân. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về giáo dục & đào tạo, phấn đấu đến năm 2025 Hùng sơn là xã có giá trị thu nhập bình quân đầu người nằm trong tốp đầu của huyện. Các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 9,3 - 10 %/năm Tổng thu ngân sách năm 2025 đạt  7,7 tỷ đồng; Phát triển từ 2-3 sản phẩm hàng hóa có thương hiệu trên thị trường theo chương trình Ocop “Mỗi xã một sản phẩm”; Phấn đấu trên 80% thôn, đơn vị đạt tiêu chuẩn làng văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90-92%. Xã đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1%.  

 
 Lãnh đạo huyện Anh Sơn tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Hùng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Hùng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 13 đồng chí.

Hoài Chung

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện