Trong nước

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

15:28, 28/10/2021
Sáng 28/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Các đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Thi đua, khen thưởng để khắc phục những bất cập của các quy định hiện hành; bổ sung những vấn đề mới phát sinh phù hợp với thực tiễn về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.
Quang cảnh phiên thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Về quan điểm xây dựng luật cũng như một số điều khoản, các ý kiến đồng ý bổ sung danh hiệu thi đua “Xã tiêu biểu”, “Phường, Thị trấn tiêu biểu”. Trong đó, tiêu chí để xét danh hiệu “Xã tiêu biểu” là địa phương đó phải đạt chuẩn nông thôn mới, tuy nhiên theo một số đại biểu, tiêu chuẩn này áp dụng với các xã vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn việc đạt chuẩn nông thôn mới là rất khó. Một số ý kiến cho rằng: dù đã có những điều chỉnh, bổ sung về hình thức, phạm vi thi đua, tuy nhiên, nội dung thi đua trong dự thảo luật còn mang nặng tính hành chính và tính chất Nhà nước. 

Đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An dự họp tại điểm cầu trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh. 

Đặt câu hỏi làm sao khắc phục tính hình thức và chạy theo thành tích, nhất là trong khen thưởng? Quan điểm của đại biểu là khen thưởng phải theo công trạng của các cá nhân, tập thể đạt được, có như vậy mới thực sự động viên đối tượng được khen thưởng và khích lệ cộng đồng, xã hội học tập, phát huy. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại nội hàm khái niệm khen thưởng với các loại hình khen thưởng.

Đại biểu dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tại điểm cầu Nghệ An. 

Về thủ tục bình xét thi đua định kỳ, đột xuất, đại biểu đề nghị Luật cần quan tâm khắc phục bất cập của luật hiện hành về quy định bình xét thi đua theo tỷ lệ. Đối với quy định cần có thời gian liên tục trong công tác bình xét thi đua, đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần xem xét, thay thế bằng quy định có đủ số năm đạt thành tích trong khoảng thời gian xét khen thưởng phù hợp, tránh việc nể nang, nhường thành tích kết quả cho nhau để đảm bảo có thời gian liên tục. 

Ông Vi Văn Sơn - Trưởng bản Dân tộc tỉnh tham dự kỳ họp, tại điểm cầu Nghệ An.

Bên cạnh đó, Luật lần này cũng cần quan tâm khắc phục tối đa sự rườm rà trong thủ tục xét khen thưởng, nhất là đối với xét khen thưởng đột xuất, tránh gây khó khăn, phiên hà cho cá nhân, tổ chức được đề nghị. Tại phiên thảo luận, ý kiến các đại biểu còn khác nhau về việc bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. 
 
 

Xuân Hướng 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện