Trong nước

Bế mạc Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII

20:45, 06/12/2022
Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, chiều 6/12, hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt văn kiện hội nghị Trung ương 6, khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã hoàn thành chương trình đề ra và tiến hành bế mạc. 

Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

Tại điểm cầu Nghệ An.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nội dung các nghị quyết và kết luận của hội nghị TƯ 6 thông qua là rất hệ trọng, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn, nhất quán của Đảng được xác định trong cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.  

Các đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự tại điểm cầu Nghệ An.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An.

Đồng chí cũng nêu một số điểm có tính chỉ đạo, mang tính thời sự cao, đặc biệt là trong 2 nghị quyết: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Trong cả hai Nghị quyết, đây không phải là lần đầu tiên Đảng nêu lên vấn đề này nhưng kỳ này nêu ra với quyết tâm cao hơn.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu bế mạc hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu sau hội nghị này các cấp ủy đảng tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng nội dung nghị quyết TƯ 6 với nhiều hình thức phù hợp, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị , cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu, hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết mới là bước đầu, tiếp theo là  phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, hiệu quả, kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra,  phù hợp với  điều kiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị./.

                                                                   

 Mai Hương – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện