TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hưng Nguyên: Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

15:49, 14/01/2019
Sáng 14/01, huyện Hưng Nguyên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa 1 năm 2019.

Tham gia có 72 học viên là những quần chúng ưu tú ở các xã, thị trấn. Trong đó có các học viên là thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2019.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng kết nạp đảng diễn ra trong thời gian 05 ngày, các học viên được tiếp thu các nội dung chuyên đề về lịch sử ĐCSVN; Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các nội dung rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Đây cũng là cơ hội để các học viên là những thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ trau dồi thêm kiến thức và phẩm chất đạo đức cũng như nâng cao trình độ chính trị để mỗi thanh niên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp nối truyền thống vẻ vang của quê hương  Xô Viết anh hùng.

Nguyễn Hạnh - Hồng Sơn